Sut mae'r blychau pacio yn cael eu datblygu?

Gyda datblygiad cyflym diwydiant modern a gwelliant parhaus safon byw pobl, bydd galw pobl mewn blychau pacio yn parhau i gynyddu. Felly, mae defnyddwyr bellach yn cyflwyno gofynion uwch i ansawdd blychau pacio. Felly mae'n gofyn am gymhwyso technolegau newydd yn y broses gynhyrchu, a gwella lefel awtomeiddio'r Offer yn barhaus. Dim ond wrth addasu i'r newidiadau newydd a chwrdd â gofynion gwahanol ddefnyddwyr y gall mentrau blychau pacio wella eu cystadleurwydd.

Rhaid iddo gael ei brofi gan y farchnad os ydych chi eisiau gwybod a all nwydd gael gwerthiant da ai peidio. Mae pecynnu yn chwarae rhan bwysig iawn trwy gydol yr holl broses farchnata. Mae'n cyfathrebu â'r defnyddwyr yn ôl ei ddelwedd unigryw ei hun, gan eu gwneud yn ddiddorol yn y nwyddau ar yr olwg gyntaf. Wrth i economi'r farchnad ddatblygu yn Tsieina, mae'r rhan fwyaf o ddefnyddwyr yn dod yn fwy a mwy rhesymol. Mae hyn nid yn unig yn cynyddu anhawster gwerthu cynnyrch, ond hefyd yn gwneud dyluniad y blychau pecynnu yn dod ar draws her na welwyd ei thebyg o'r blaen.

图片10

 

Blwch Rhoddion Papur

Gyda datblygiad parhaus yr economi gymdeithasol, mae cryfder graddol y farchnad ddiwydiannol fodern hefyd wedi arwain at ddatblygu pecynnu. Am wneud i'ch cynhyrchion eich hun sefyll allan o'r dorf, mae'r blwch pecynnu wedi dod yn allweddol i ddewis yn raddol. Mae pobl yn defnyddio cregyn pecynnu i fynegi eu teimladau, a chyda gwella safonau byw materol ac ysbrydol, rhoddir mwy a mwy o sylw i becynnu cynnyrch.

1. Arddangos y prif becynnu: gellir gweld pecynnu persbectif y cynnwys trwy'r pecynnu allanol, sy'n fwy a mwy poblogaidd ymhlith defnyddwyr. Er y gellir cyflawni'r effaith hon trwy agoriadau cardbord, mae llawer o farchnatwyr brand yn dewis cyflawni'r nod hwn trwy gyfuniad o becynnu-ymgorffori ffenestr blastig mewn strwythur cardbord. Bydd gan gardbord a phlastig gyfuniad effeithiol iawn yn y dyfodol.

2. Deunydd gweadog: Mae deunydd gweadog wedi dod yn boblogaidd iawn mewn pecynnu cosmetig. Yn aml, cynhyrchir gwead trwy boglynnu patrymau ar ddalen gyfan o bapur. Pan fydd pobl yn ei godi, maent yn canfod ei fod yn rhoi cyffyrddiad sy'n wahanol i gardbord safonol neu esmwyth. Er bod effaith derfynol defnyddio llyfn neu matte yn fwy, mae'n well gan y mwyafrif o gwsmeriaid effaith matte o hyd ynghyd â deunyddiau gweadog.

图片11

 

Blwch Papur Argraffedig

3. Fflachio a disglair: Mewn blychau pecynnu cosmetig, mae pecynnu wedi'i wneud o ddeunyddiau sy'n fflachio a disglair wedi dechrau ymddangos i gyflawni'r pwrpas o ddenu peli llygaid. Mae inciau, paent a deunyddiau metel effaith arbennig yn ymuno â'r duedd hon. Mae gweithgynhyrchwyr yn ymdrechu i wahaniaethu eu cynhyrchion trwy'r arloesedd hwn, ond ar yr un pryd yn talu sylw i'r gost. Felly, y ffordd i gyflawni'r ymddangosiad hwn ac i arbed costau yw defnyddio inc metrig neu sglein wrth argraffu. Rôl olew perlog. Yn y dyfodol, byddwn yn gweld mwy o flychau addurniadol disglair ar y farchnad.

4. Siâp blwch siâp od: Mae angen siapiau blwch pecynnu ar fwy a mwy o gwmnïau, sy'n gofyn am rai newidiadau sy'n torri'r traddodiad yn lle siâp confensiynol. Newid cymharol newydd yn y maes hwn yw'r defnydd o gapiau diwedd plastig wedi'u mowldio â chwistrelliad.

Gyda datblygiad cyflym diwydiant modern a gwelliant parhaus safonau byw pobl, bydd galw pobl am flychau pecynnu yn parhau i gynyddu.


Amser post: Medi-28-2020